El meu petit racó

Archivo para noviembre, 2010

Sessió 8a – Oracions

L’ORACIÓ

L’oració es compón de formes lingüístiques classificades en categories gramaticals, distribuïdes en sintagmes i organitzats en funcions:

– Categories gramaticals:

– Sintagmes són estructures organitzades al voltant d’un nuci: SN (Sintagma Nominal – el nucli és un nom), SV (Sintagma Verbal – el nucli és un verb), SPrep (Sintagma Prepocicional – el nucli és una prepocició), SAdj (el nucli és un adjectiu), SAdv (el nucli és un adverbi), etc.

– Funcions són el paper que fan les formes lingüístiques en una oració.

LA SINTAXI

  • L’oració simple – quan tenen un sol verb (un sol predicat)
  • L’oració composta – quan tenen més d’un verb (més d’un predicat)
  • Oracions subordinades – quan aquestes depenen de l’oració principal.

Què penseu d’aquest aprenentatge?

Sessió 7:  «L’aprenentage»

Deures:

LLIBRE / Ex 8 Transcripció de paraules/Ex.9 de fonètica/ Ex. 10/Ex. 11/Ex. 12

BLOG / Comentari de text – «10 idees claus de l’aprenentatge actual«

Resum de l’article de Joan Solà

EXERCICI. Resumir un text

Article: «Adéu-siau i gràcies» de Joan Solà

RESUM PERSONAL

 

 

 

Per què serveix un resum?

4ª Sessió (27/10/2010) i 5ª Sessió (03/11/2010). Resumir un text

 

 

 

Resposta Personal

Un resum serveix per transmetre el contingut d’un text breument, amb les idees principals i sense cap tipus d’opinió personal.

Posada en grup

Un resum serveix per:

  • facilitar l’estudi
  • extreure conclusions
  • comprendre: aclarir idees / aprendre el significat de paraules noves
  • sintetitzar idees
  • demostrar
  • recordar informació
  • redactar

A què em comprometo?

Establint el contracte entre alumne y tutor, jo Jennifer S.M com alumna del ‘Curs presencial de Llengua Catalana (Nivell D)’ em comprometo a la dedicació de 6 hores semanals, incloent-hi les 4h presencials al curs, encara que algun dia innevitablement hagi de faltar a les classes per tema de rotació d’horaris al meu treball. A més, em comprometo a realitzar totes les tasques i exercicis enviats a classe i a la entrega d’aquests dins dels terminis pautats.

I en definitiva, a fer tot el possible per adquirir el nivell necessari per fer possible el meu objectiu: aprovar la prova de nivell al juny 2011 i aconseguir el meu segon títol de Llengua Catalana, en aquest cas el Nivell D.

Atentament,

JSM

Gavà, 9 d’octubre 2010

Benvinguts al meu blog ♥

Hola, em dic Jennifer i aquest és el meu nou blog!  

L’objectiu és crear un petit racó on poder penjar alguns dels exercicis i/o activitats que realitzarem durant el Curs de Català que estem cursant al Casal Municipal d’Entitats San Jordi a Gavà (Barcelona) amb la fi de presentar-nos a la ‘Prova de Nivell (D) de Llengua Catalanaque serà aproximadament al juny del 2011. Gràcies.

Atentament,

JSM

Nube de etiquetas