El meu petit racó

Archivo para la Categoría "TASQUES"

Resum de l’article de Joan Solà

EXERCICI. Resumir un text

Article: «Adéu-siau i gràcies» de Joan Solà

RESUM PERSONAL

 

 

 

Per què serveix un resum?

4ª Sessió (27/10/2010) i 5ª Sessió (03/11/2010). Resumir un text

 

 

 

Resposta Personal

Un resum serveix per transmetre el contingut d’un text breument, amb les idees principals i sense cap tipus d’opinió personal.

Posada en grup

Un resum serveix per:

  • facilitar l’estudi
  • extreure conclusions
  • comprendre: aclarir idees / aprendre el significat de paraules noves
  • sintetitzar idees
  • demostrar
  • recordar informació
  • redactar

A què em comprometo?

Establint el contracte entre alumne y tutor, jo Jennifer S.M com alumna del ‘Curs presencial de Llengua Catalana (Nivell D)’ em comprometo a la dedicació de 6 hores semanals, incloent-hi les 4h presencials al curs, encara que algun dia innevitablement hagi de faltar a les classes per tema de rotació d’horaris al meu treball. A més, em comprometo a realitzar totes les tasques i exercicis enviats a classe i a la entrega d’aquests dins dels terminis pautats.

I en definitiva, a fer tot el possible per adquirir el nivell necessari per fer possible el meu objectiu: aprovar la prova de nivell al juny 2011 i aconseguir el meu segon títol de Llengua Catalana, en aquest cas el Nivell D.

Atentament,

JSM

Gavà, 9 d’octubre 2010

Nube de etiquetas