El meu petit racó

Archivo para la Categoría "Uncategorized"

Sessió 8a – Oracions

L’ORACIÓ

L’oració es compón de formes lingüístiques classificades en categories gramaticals, distribuïdes en sintagmes i organitzats en funcions:

– Categories gramaticals:

– Sintagmes són estructures organitzades al voltant d’un nuci: SN (Sintagma Nominal – el nucli és un nom), SV (Sintagma Verbal – el nucli és un verb), SPrep (Sintagma Prepocicional – el nucli és una prepocició), SAdj (el nucli és un adjectiu), SAdv (el nucli és un adverbi), etc.

– Funcions són el paper que fan les formes lingüístiques en una oració.

LA SINTAXI

  • L’oració simple – quan tenen un sol verb (un sol predicat)
  • L’oració composta – quan tenen més d’un verb (més d’un predicat)
  • Oracions subordinades – quan aquestes depenen de l’oració principal.

Què penseu d’aquest aprenentatge?

Sessió 7:  «L’aprenentage»

Deures:

LLIBRE / Ex 8 Transcripció de paraules/Ex.9 de fonètica/ Ex. 10/Ex. 11/Ex. 12

BLOG / Comentari de text – «10 idees claus de l’aprenentatge actual«

Benvinguts al meu blog ♥

Hola, em dic Jennifer i aquest és el meu nou blog!  

L’objectiu és crear un petit racó on poder penjar alguns dels exercicis i/o activitats que realitzarem durant el Curs de Català que estem cursant al Casal Municipal d’Entitats San Jordi a Gavà (Barcelona) amb la fi de presentar-nos a la ‘Prova de Nivell (D) de Llengua Catalanaque serà aproximadament al juny del 2011. Gràcies.

Atentament,

JSM

Nube de etiquetas